Hvorfor er affaldssortering vigtigt?

grøn omstilling

Er du blevet pålagt at sortere endnu mere affald, end hvad du i forvejen har gjort? Og undrer du dig over, hvorfor det er så vigtigt at gøre? Det sætter vi dig med glæde ind i her, så det fremover giver god mening for dig at blive ved med.

En appelsinskrald her. Et glas der. Nogle reklamer her. Det er bøvlet og tager tid. Så hvorfor skal du gøre det? Og det gavner jo ikke noget alligevel. Eller gør det?

Affaldssortering er godt for miljøet

Genanvendelse og affaldssortering er rigtig godt for miljøet. For jo mere, vi genanvender, jo mindre udledning af CO2 sker der til atmosfæren, ligesom der vil være mindre luftforurening med farlige partikler. Når vi genanvender og sorterer affald, giver det også mindre skade på vandmiljøet. Det er med andre ord en noget mere ansvarlig brug af vores ressourcer, som ikke er evige, hvis ikke vi begynder at passe lidt på dem. Fremtidige generationer skal gerne kunne have det lige så godt som os selv – og det starter med ansvarlig brug af vores ressourcer.

Selvom du måske ikke lige tænker, at det gør en forskel, at du hver dag står og sorterer dit husholdningsaffald, så gør det rent faktisk netop det. For der skal ikke mange kilo affald til for at skabe varme til en husstand eller til at lave ny emballage til vores fødevarer.

Dit madaffald bliver til biogas

Bruger du fjernvarme til opvarmning af din bolig? Eller kender du nogen, der gør det? Når organisk affald samles sammen og bliver leveret på det nærmeste biogasanlæg, bliver det omdannet til varme. Det er varme, der kan bruges i private husstande, industrien og hos virksomheder. Det betyder, at der vil være mindre brug for olie og andre fossile brændstoffer, hvilket er en nødvendighed, da det er en ressource, vi inden længe løber tør for.

Men det kan ikke kun bruges til varme. For det kan også omdannes til elektricitet. Det nytter derfor noget, at du hver eneste dag sørger for at smide æbleskroget, gulerodsskrællerne og æggeskallerne i den grønne spand til madaffald. For det nytter noget på den lange bane. Særligt med tanke på, at vi hver især skaber flere kilo affald hver eneste dag.

Affaldet bliver ikke blandet sammen i én pærevælling

Føler du ikke, at din indsats nytter noget, fordi det alligevel bliver blandet sammen i én pærevælling? Det gør det ikke. For skraldebilerne er indrettet med forskellige rum til forskellige typer af affald. Derudover er det heller ikke den samme skraldebil, der kommer og henter alt dit affald på én gang.

Du behøver derfor ikke gå og tænke, at det er spild af tid eller spildt arbejde. For det nytter og gavner i sidste ende, da dit affald bliver opdelt og efterfølgende finsorteret igen.

Gå derfor gerne amok med affaldssortering, så du kan bidrage til den grønne omstilling. Det bliver du og fremtidige generationer glade for på længere sigt.