Leder – Sådan kan mindfulness aflæses på bundlinjen.

Stress er en folkesygdom, som hundetusindevis af danskere lider af. Af denne grund vil mange ledere opleve, at deres medarbejdere, eller dem selv, må sygemelde sig med stress i kortere eller længere perioder.                                                                                                                                                                                Stress koster samfundet, og de enkelte virksomheder dyrt. Ved en sygemelding mangler en vigtig medarbejder, som enten skal erstattes af de resterende medarbejdere, eller af en udefrakommende uden erfaring. Oplæringen af erstatningen koster ligeledes ressourcer, og alle disse faktorer er med til at bane vejen for en ond cirkel, hvor stressen spreder sig i virksomheden.

Samtidig er det vigtigt at huske på de personlige omkostninger, som er forbundet med stress. Bag hver medarbejder, som må sygemeldes, står en familie der også rammes.

Ikke alt stress fører til sygemeldinger, men selv medarbejdere der døjer med milde stresssymptomer, er mindre produktive end medarbejdere der trives med deres arbejdsopgaver.

Af denne grund kan en bevist og forebyggende stresspolitik hurtig aflæses på bundlinjen, og derfor bør du indtænke dette i den daglige drift af dine ansvarsområder i virksomheden.

Har din arbejdsplads behov for hjælp eller inspiration i forhold til stressproblematikker, kan du her finde mere information og løsninger på en lang række stress relaterede problematikker.

Stress skyldes ofte at vi ikke kan overskue de opgaver, og forventninger der er til os. Dette gælder både i vores professionelle såvel som i vores privatliv. Derfor handler stressreducering ofte om at skabe balance så ingen medarbejder har flere opgaver, end denne kan klare. Mange virksomheder mangler ressourcer og kompetencer, til at kunne deale med stress på en hensigtsmæssig måde, og derfor kan det ofte betale sig, at søge hjælp hos en specialist, som arbejder med dokumenterede metoder.

Én af de bedst dokumenterede metoder går under navnet, MBSR. Bag forkortelsen gemmer sig betegnelsen, Mindfulness, Baseret, Stress, Reduktion, og som navnet antyder, bruges mindfulness aktivt til at reducere medarbejderes stressniveau, og der er dokumenteret effekt af forløbene, som strækker sig over 8-9 uger. Disse forløb kan følges, hvad enten man er i arbejde eller er sygemeldt.

Mindfulness lærer en at være bevidst, om at vores tanker har det med at vandre, og at man ikke behøver give efter for alle tanker. Stress skyldes ofte, at medarbejderen mangler værktøjer til at rette sin opmærksomhed mod det vigtige. Opgaverne hober sig op, imens øjnene tjekker smartphonens skærm endnu engang uden formål. Der er mange mulige overspringshandlinger, og fælles for de fleste er, at de stjæler tiden fra opgaverne. Uden træning flakker manges tanker, uden man formår at sortere i disse. Herved opstår flere løse ender, hvilket gør det endnu sværere at fokusere, og dette kan medføre at medarbejderen i yderste konsekvens må sygemeldes, for at komme ovenpå igen. Ved at være bevist om sine tankemønstre, får man et klarere blik for formålet med ens arbejde. Mindfulness hjælper medarbejderen til at være til stede i nuet, og ikke lade bekymringer om fremtiden, eller fortrydelse fra fortiden, stjæle koncentrationen fra de vigtige opgaver. Ligeledes øger mindfulness også produktiviteten hos de medarbejdere, som ikke viser tegn på højt stressniveau.